LAHJAKORTIN TOIMITUSEHDOT

1. Sopimuskonseptit

1.1. Esitelty edustaja (sopimuksessa "välittäjä") - Kokemuskauppa Oy (KokemusKauppa.com) - mainostaa ja myy palveluntarjoajan palveluita tai tavaroita tulevissa myyntipisteissä, joissa maksetaan lahjakorteilla.

1.2. Asiakas on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ostaa monikäyttöisen lahjakortin välittäjältä ja jolla on oikeus hävittää se (lahjoittaa, käyttää jne.).

1.3. Palveluntarjoaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on allekirjoittanut sopimuksen palvelujen toimittamisesta välittäjän kanssa ja joka sopimuksen ehtojen mukaisesti tarjoaa palveluja tai myy tavaroita.

1.4. 'Vastaanottaja' tarkoittaa henkilöä, joka on hankkinut oikeuden maksaa välittäjältä lahjakortilla palveluntarjoajan tarjoamista palveluista tai tavaroista.

2. Palveluehdot

2.1. Välittäjän ja ostajan välisellä ostosopimuksella luodaan suhteet monikäyttöisen lahjakortin ostoehtoihin, toimitus- ja maksujärjestykseen sekä lahjakortin käyttöehtoihin.

2.2. Monikäyttöinen lahjakortti antaa vastaanottajalle oikeuden käyttää lahjakortissa ilmoitettua palvelua tai vaihtaa toiseen välittäjän jakamaan palveluun.

2.3. Yhtä lahjakorttia voi käyttää vain kerran. Jos palveluja / tavaroita ei osteta lahjakorttia vaihdettaessa kokonaisuudessaan, lahjakortin arvon ja ostettujen palveluiden / tavaroiden välistä eroa ei palauteta.

2.4. Lahjakortti on voimassa 12 (kaksitoista) kuukautta sen ostopäivästä, ellei toisin mainita. KokemusKauppa.com ostohetkellä, kun kyseessä on lahjakortti tai lahjasetti, uuden lahjakortin voimassaoloaika pysyy samana kuin lahjakortin / setin voimassaoloaika, jos vastavalittuun lahjakuponkiin ei sovelleta lyhyempi voimassaolo. Viimeisen käyttöpäivän jälkeen kuponkia ei uusita ja rahaa käyttämättömästä kuponkista ei palauteta, ts. lahjakortti katsotaan virheelliseksi.

3. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Asiakkaan ostama ja käyttämätön lahjakortti voidaan palauttaa 15 (viidentoista) kalenteripäivän kuluessa sen ostopäivästä. Asiakkaan on tehtävä pyyntö varojen palauttamiseksi. Jos lahjakortti maksettiin käteisellä, asiakkaan on toimitettava ostosta saatu kuitti. Rahat palautetaan maksajan tilille 5 (viiden) työpäivän kuluessa hakemuksesta. Palautetaan vain lahjakortista maksettu rahamäärä, ei lahjakortin nimellisarvo.

3.2. Ostettu ja käyttämätön lahjakortti voidaan vaihtaa koko sen voimassaoloaikana. Asiakkaan on toimitettava lahjakortin vaihtamista koskeva pyyntö, jossa ilmoitetaan käytettävissä olevan lahjakortin varauskoodi ja linkki tai viihteen nimi, johon muutos tehdään. 5 (viiden) kalenteripäivän kuluessa uusi lahjakortti lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisämaksusta lahjakortti voidaan lähettää postilla pakettipalvelun kautta tai noutopisteeseen. Viimeinen voimassaolopäivä pysyy samana kuin lahjakortti eli voimassaoloaika lasketaan korvaavan lahjakortin ostopäivästä, jos uuden valitsemasi lahjakortin voimassaoloaika ei ole lyhyempi. Luettelo nähtävyyksistä, joihin muutos ei ole mahdollista, katso https://www.kokemuskauppa.com/info/9-ukk-lahjan-vastaanottajalle sivulta kohta "Voinko vaihtaa lahjakortin?".

3.3. Rahaa ei palauteta, kun käytettävissä olevan lahjakorttipalvelun tarjoaja lakkaa toimimasta tai teknisten tai muiden esteiden takia, joka ei pysty tarjoamaan asiakkaan ostamassa lahjakortissa määriteltyjä palveluja. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa lahjakortti toiseen samanarvoiseen lahjakuponkiin toiselle tarjoajalle.

3.5. Jotkut palvelut saattavat vaarantaa huonon terveydentilan omaavien ihmisten terveyden ja hengen. Varausta tehdessään vastaanottajan on vahvistettava, että hän on tietoinen kaikista varaamiinsa palveluihin liittyvistä uusista terveys- ja hengenvaaroista ja että vastaanottaja itse kantaa kaiken vastuun.

3.6. Palvelujen luonteesta riippuen palveluntarjoaja voi vaatia palvelun vastaanottajaa, joka esittää lahjakortin, allekirjoittamaan lisäsopimuksia tai suostumuksia noudattamaan vahvistettuja palvelujen tarjoamista koskevia sääntöjä. Tietyissä tapauksissa palveluita ei voida tarjota allekirjoittamatta lisäsopimuksia tai palvelun tarjoamista koskevia sääntöjä, eikä rahaa käyttämättömistä lahjakorteista palauteta, eli lahjakortin katsotaan olevan käytetty.

3.7. Välittäjä ei ota vastuuta tavaroiden tai palvelujen laadusta ja riskeistä, joita ne aiheuttavat vastaanottajalle esittäessään lahjakorttia. Palvelun vastaanottajan on esitettävä kaikki palvelujen tai tavaroiden laatua koskevat vaatimukset palveluntarjoajalle.

3.8. Kaikki välittäjään liittyvät riidat ratkaistaan asiakkaan ja välittäjän välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvottelujen aikana, pyyntö / valitus välittäjän verkkokaupasta ostamista tavaroista tai palveluista voidaan toimittaa valtion kuluttajansuojapalvelulle, täytetään hakulomake ODR-alustalla https://ec.europa.eu/odr/.

4. Muut ehdot

4.1. Asiakasta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja välittäjä voi antaa kolmansille osapuolille vain laissa määrätyissä tapauksissa.

4.2. Asiakas vahvistaa, että ennen kuin hyväksyy ostoehdot, hän tutustuu huolellisesti kaikkiin ehtoihin ja on täysin samaa mieltä niistä. Asiakkaan tiedossa on myös, että sopimus ostoehdoista tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun asiakas noudattaa järjestelmän ohjeita ja ei poista rastia "ostoehdoista", mikä vahvistaa suostumuksensa ostoehdot.

4.3. Välittäjä sitoutuu vahvistamaan sopimuksen tekemisen viipymättä lähettämällä vahvistuksen lahjatilauksesta asiakkaan tilauslomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

4.4. Kun asiakas suostuu ostoehtoihin, asiakas suostuu siihen, että asiakkaan tilauksen yhteydessä antamia henkilötietoja käytetään tilauksen täyttämiseen ja lahjakortin ostosopimuksen sujuvaan noudattamiseen. Asiakas voi milloin tahansa hakea välittäjän kanssa tallennettujen henkilötietojen tarkastelua tai poistamista. Kaikkia henkilötietoja käsitellään www.KokemusKauppa.com verkkokaupan tietosuojakäytännön mukaisesti (lisää https://lahjojensaari.fi/info/15-tietosuojakaytanto).